МИСИЈА И ЦИЉЕВИ


Мисија Гласа Републике је окупљање свих активних грађана, нарочито младих који су рођени, одрасли, образују се и раде у Републици Српској, да дају свој пуни и несебични допринос у афирмацији уставно-правног положаја Републике Српске и развоју пријатељских односа међу народима и државама.

Циљеви Гласа Републике су информисање, подучавање и развијање свијести грађана и институција о значају грађанског друштва, државе и њених структура, владавини права и економском просперитету, унапређење разумијевања државних институција и недржавних органа и организација, као и подстицање међусобне сарадње људи и заједница и свестране и слободне комуникације међу њима поводом тема које се тичу развоја и бољитка нашег друштва, унапређење грађанског друштва, владавине права и демократије, научни и стручни рад из области грађанског друштва, правне државе, економског просперитета и развоја демократије, едукација грађана и институција из области грађанског друштва, правне државе, економског просперитета и развоја демократије, помоћ у изградњи снажног правно заснованог поретка у коме ће идеје водиље бити владавина права, економски просперитет и демократија, те оснаживање грађанског друштва, правне државе, економског просперитета и развоја демократије.