Образовање је будућност и напредак сваке земље

Образовање је нешто на чему почива будућност и напредак сваке земље, а управо је образовање један од сегмената друштва, на којем је потребно заједнички да раде и продубљују своју сарадњу Република Србија и Република Српска.

Пише: Марко Малчић

Да је то заиста и тако, доказ је постојање читавог низа споразума о сарадњи, протокола и других важних докумената у области образовања и научно-техничкој области, који су потписани између ресорних министарстава Републике Српске и Републике Србије, јавних универзитета, института, факултета и других институција у овој области, а од којих се посебно истичу Споразум о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања, Протокол о сарадњи у области науке и технологије, Споразум о билатералној научној сарадњи које су потписале Академија умјетности Републике Српске и Српска академија наука и умјетности, као и многобројни споразуми који су потписани од стране универзитета, факултета и студентских организација из Српске и Србије.
Сва ова документа проистичу из потписаног Споразума о специјалним паралелним односима између Републике Србије и Републике Српске, а којим је дефинисано да ће учеснице у споразуму посебно унапређивати сарадњу, између осталог, у области науке и технологије, образовања, културе и спорта.

Споразумом о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања дефинисано да се свједочанство о завршеној основној школи у Републици Србији и свједочанство о завршеној основној школи у Републици Српској узајамно признају без потребе спровођења нострификације и дају право да се настави образовање у Републици Србији и Републици Српској, а исти третман имају и свједочанства о положеном матурском, односно завршном испиту у средњим школама општег образовања и средњим стручним школама, као и дипломе додипломског, специјалистичког и постдипломског нивоа стечене у Републици Србији, односно Републици Српској. Дакле, ученици и студенти Републике Србије и Републике Српске, на свим нивоима образовања, имају истовјетан статус на територијама потписница овог споразума, а у складу са важећим прописима.

Поред набројаних институција које имају кључну улогу у јачању и продубљивању сарадње у овој области, потребно је споменути и активности које спроводе многобројне студентске организације са универзитета из Српске и Србије, али и активности Представништва Републике Српске у Србији.

Активности студентских организације од кључног су значаја за успоставаљање и учвршћивање веза и односа између младих, односно студената са универзитета из Српске и Србије, а што се најбоље види кроз организовање различитих студијских посјета градова у Србији и Српској, у којим студенти имају прилику да се детаљније упознају са начином функционисањем појединих институција, да се упознају са важним културним и умјетничким насљеђем, као и да се упознају са начином студирања. Одличан примјер за то је, свакако, Студентски савез Правног факултета Универизета у Бањој Луци који је у протеклих неколико година био домаћин за преко пет стотина студената из Србије (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш, Сјеверна Косовска Митровица), који су током боравка имали прилику да се упознају са својим колегама студентима из Бање Луке, са начином студирања и могућностима наставка студирања на факултетима у Републици Српској, са институцијама које су значајне за постојање Републике Српске, али и да уживају у природним љепотама наше Бања Луке и Републике Српске. Слободно се може рећи да успостављена пријатељства током ових посјета, остају заувијек, и да се сваки нови сусрет са нестрпљењем очекује.

Активности Представништва Републике Српске у Србији у области образовања и науке огледају се у пружању подршке за учешће научних радника и интелектуалаца из Републике Српске на научним конференцијама, скуповима, трибинама и сличним манифестацијма у Републици Србији, организовању различитих научних конференција и тематских скупова, форума, округлих столова, али се бави и објављивањем зборника радова.

На основу свега написаног јасно је да су постављени чврсти темељи за неограничену сарадњу између Српске и Србије, али свакако да се на томе не треба и не смије стати. Наиме, потребно да се ова сарадња сваким даном унапређује и продубљује у сваком сегменту. Првенствени циљ треба да буде унапређење и отварање нових могућности сарадње и повезивања између универзитета, односно студената са обје стране Дрине.

Јасно је да постоји и доста простора да се сарадња између јавних универзитета из Српске и Србије, као и међу студентима, још више прошири и на тај начин побољша, а један од могућих начина за постизање тог циља јесте и кроз организовање заједничких пројеката, конференција, научних скупова, одржавање заједничких спортских такмичења, културних дешавања, али и путем објављивања заједничких часописа и публикација.

Образовање треба да буде средство за повезивање народа, а поготово оних који имају исто писмо, језик и културу, те сарадња у области културе, науке, образовања, али и у другим областима, представља обавезу сваког појединца – то је обавеза према нашим потомцима. 

О аутору:

Марко Малчић, дипломирани правник, рођен 12. јула 1994. године у Бањој Луци. Основне студије завршио на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, на којем тренутно похађа мастер студије из области међународно право.  

Пројекат ,,Глас права је глас развоја Републике” подржан је од стране Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону путем конкурса за суфинансирање пројеката 2020. године.