ПОЗИВ АУТОРИМА: „ГЛАС ПРАВА ЈЕ ГЛАС РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ!“

ШТА ЈЕ ГЛАС РЕПУБЛИКЕ?

Глас Републике је друштвени клуб, односно организација, основана на неодређено вријеме, у коју грађани добровољно ступају ради остваривања циљева и задатака Гласа Републике, те права и интереса чланова Гласа Републике.

Окосницу Гласа Републике чине радници, некадашњи и садашњи студенти Универзитета у Бањој Луци.

КОЈА ЈЕ МИСИЈА ГЛАСА РЕПУБЛИКЕ?

Мисија Гласа Републике је окупљање свих активних грађана, нарочито младих који су рођени, одрасли, образују се, живе и раде у Републици Српској, да дају свој пуни и несебични допринос у афирмацији уставно-правног положаја Републике Српске и развоју пријатељских односа међу народима и државама, нарочито са Републиком Србијом.

НЕШТО ВИШЕ О ПРОЈЕКТУ?

Намјера нам је да са пројектом „Глас права је глас развоја Републике“, повежемо студенте правних факултета (првенствено) Републике Српске и Србије у циљу афирмације уставноправног положаја наших Република, јачања специјалних –паралелних веза, изједначавања правног изражаја и његовања јединствене „српске (правне) мисли“.

У пројекат ће се као аутори моћи укључити и сви остали заинтересовани млади и студенти из Републике Српске и Републике Србије, који дијеле наше националне вриједности.

Овим пројектом умрежавамо припаднике српске омладине у региону и заједно доприносимо повећању наших медијских капацитета.

Пројекат је подржан од стране Министарства спољних послова Србије – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

ПОЗИВ АУТОРИМА

Уколико желите да Ваш научни или стручни рад, eсеј, коментар, приказ неке научне публикације или неки интересантни примјер из судске праксе буде објављен у склопу пројекта „Глас права је глас развоја Републике“, позивамо Вас на сарадњу.

Аутори имају пуну слободу изражаја у процесу писања, а њихови чланци требају бити гласило Слободе, Права, оштре Критике, неоковане Мисли и другачијег Мишљења младих Републике Српске и Републике Србије.

УПУТСТВО АУТОРИМА

Број словних знакова није ограничен.

Уколико се одлучите на писање научног и стручног рада, неопходно је водити рачуна о правнилном цитирању и правилном навођењу референци.

Редакција задржава право да прилагођава рад општим правилима уређивања часописа, графичким стандардима и стандарду српског језика.

Најкасније до 5. јануара 2021. године, доставите своје радове путем електронске поште на glasrepublike1875@gmail.com.

Радови ће бити објављени на сајту удружења: www.glasrepublike.com.

Пројекат ,,Глас права је глас развоја Републике” подржан је од стране Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону путем конкурса за суфинансирање пројеката 2020. године.